top of page

Kollisjonssikring

Kollisjonssikring på glassdør på skole
Universell utforming - kollisjonssikring 11
Universell utforming - kollisjonssikring 16
Universell utforming - kollisjonssikring 09
Universell utforming - kollisjonssikring 06
Universell utforming - kollisjonssikring 02
Universell utforming - kollisjonssikring 15
Universell utforming - kollisjonssikring 14
Universell utforming - kollisjonssikring 08
Universell utforming - kollisjonssikring 07
Universell utforming - kollisjonssikring 04
Universell utforming - kollisjonssikring 12
Universell utforming - kollisjonssikring 03
Universell utforming - kollisjonssikring 13
Universell utforming - kollisjonssikring 17
Universell utforming - kollisjonssikring 10

Trygg veifinning i bygget handler også om å redusere faren for kollisjon, sammenstøt og skader. Plan- og bygningsloven setter konkret krav. I inngangsparti og kommunikasjonsvei skal glassfelt være sikret i ferdselsretning. Det er også viktig å sørge for at stolper og utstikkende gjenstander blir godt merket eller fjernet.

Vi har rimelige std. produkter som tilfredsstiller kravene for universell utforming, men hvorfor ikke gjøre dette til en flott utsmykning av bygget? Vi kan produsere alt fra enkle foliestriper, utskårne mønster, print i skygger og raster, bilder og figurer. Ta kontakt – så hjelper vi deg videe…

 

Lovhenvisning;
TEK 10 III Bygningsdeler § 12-20. Vindu og andre glassfelt
(2) Glassfelt i inngangsparti og kommunikasjonsvei der det kan være fare for sammenstøt, skal være kontrastmerket med glassmarkør synlig fra begge sider i to høyder med senter 0,9 m og 1,5 m over ferdig gulv. Mønster i glassmarkør i dør skal være forskjellig fra glassmarkør i nærliggende glassfelt

 

Fakta: Visste du at 160 000 skader er forårsaket som følge av sammenstøt med glassflater pga dårlig løsning? (kilde; Trine Presterud - Universell utforming as).

bottom of page