top of page
PRODUKTER / SKILT / SKILT MED TAKTIL TEKST OG BRAILLE

Skilt med taktil tekst og braille

Fresing av skilt med taktil tekst og braille
Skilt med taktil tekst og braille 07
Skilt med taktil tekst og braille 11
Skilt med taktil tekst og braille 05
Skilt med taktil tekst og braille 09
Skilt med taktil tekst og braille 15
Skilt med taktil tekst og braille 14
Skilt med taktil tekst og braille 03
Skilt med taktil tekst og braille 06
Skilt med taktil tekst og braille 04
Skilt med taktil tekst og braille 08
Skilt med taktil tekst og braille 10
Skilt med taktil tekst og braille 12

Å finne frem til og i ett bygg er viktig! Skilt med såkalt universell utforming skal kunne leses av flest mulig uavhengig av funksjon, språk og persepsjonsevne.

 

Skal skilt også kunne leses av svaksynte og blinde må de utformes med følbar tekst (kalt taktil) og evt. blindeskrift (kalt braille). Vi produserer skilter som tilfredsstiller gjeldende krav og lover for skilt!

Gode skilt kjennetegnes med at de en enkle å lese og forstå. Skilt er en svært viktig del av det som defineres som Veifinning og lovverket setter nå klare krav til dette.

 

Du har kanskje ikke tenkt så mye på det men det er jo svært irriterende å ikke finne frem fordi skilter mangler, er feil eller uleselige! Er en på leting etter for eksempel et toalett kan det gå riktig galt.

 

Det er mange hensyn å ta for å oppnå god skilting både mht funksjon, leseavstander, materialer, kontraster, vedlikehold, plassering, innfestning og belysning. (mulig stå under skilt og ikke bare under universell utforming?

 

Vi hjelper deg å vurdere alle hensyn og behov for skilt slik at skiltene virker slik de faktisk skal,- for skilt har en viktig funksjon!

 

Vi har lang erfaring med både prosjektering, rådgivning, utarbeidelse av skiltplaner, skiltmanualer, produksjon og montering av skilt som tilfredsstiller gjeldende lovverk.

 

Taktil tekst og symbol = følbar med fingrene (tekst/symbol stikker opp av bakplaten)

 

Braille = Blindeskrift (opphøyede kuler etter gitte kriterier som leses med fingrene)

bottom of page