top of page
TJENESTER / SKILTPLANER OG DOKUMENTASJON

Skiltplaner og dokumentasjon

Skiltplan, målestokk og blyant
Konsulent vurderer behov
Møte med 4 personer
Hånd med penn som dokumenterer
Tastatur, fargevifte og mus

Skilt og profilering reguleres nå gjennom flere lover og forskrifter. Plan og bygningsloven er en av lovene som regulerer skilt ved og i bygg.

 

Ved større prosjekter skal det utarbeides veifinnings-strategi og skiltplaner for området /bygget. Det er en fin måte å sikre riktig skilting og en god måte å ha oversikt over alle skilt på området/bygget mht fremtidige endringer.

 

Vi bistår med god kompetanse innen utarbeidelse av skiltplaner og veifinnings-strategier. Våre planer gjør at fremtidige endring/oppdatering blir meget oversiktlig og enkel, samtidig som det forenkler monteringsarbeidet.

 

Våre forslag til skiltplaner blir utarbeidet med tanke på til enhver tid gjeldende lovverk. Det betyr at vi også kan tilby dokumentasjon på at skiltene tilfredsstiller lovverket. Mange kommuner og byggherrer setter stor pris på denne dokumentasjonen.

 

Ta kontakt! – så hjelper vi deg videre…

bottom of page