top of page
REFERANSER NORSK GJENVINNING

Norsk Gjenvinning

norsk-gjenvinning fasade.jpg

Norsk Gjenvinning-konsernet er landets største og mest komplette leverandør av avfall- og gjenvinningstjenester for både næringsliv, offentlig sektor og private husstander. Da selskapet Veolia Miljø ble solgt måtte all Veolia profilering fjernes fra det norske markedet og kles i ny Norske Gjenvinning profil.

Ifbm salget av selskapet ble det satt en meget knapp frist på omprofilering av alle avdelinger, biler, maskiner og utstyr. Selskapet trengte en leverandør som kunne løse dette på 4 måneder. Etter anbudsrunde ble Damslet Skilt valgt som prosjekt-leder, produsent og montør for gjennomføringen.
 

Nesten 800 nyttekjøretøy og titalls tusen containere, avfallbeholder osv ble omdekorert på ca 90 avdelinger i hele Norge.
 

God planlegging og koordinering med opptil 15 montører, logistikk av varer, sjåfører, monteringshaller og lokale ledere var nøkkelen til suksessen. Godt innenfor fristen ble siste bil omdekorert og slapp kjøreforbud. Takket være god prosjektkontroll og en smidig organisasjon både hos kunden og oss, ble omprofileringen vellykket og noe vi kan se tilbake på med stolthet og glede.
 

En lettet innkjøpsdirektør og markedsdirektør ble løpende orientert gjennom ukentlige rapporter.  

 

«Vi har jobbet med Damslet Skilt AS tidligere, og ble veldig glad da vi så at de var konkurransedyktige på pris i denne anbudsrunden vi gikk ut med. Dette er store avtaler og Damslet kom best ut i den delen av anbudet som gjaldt kjøretøy. Men det ikke bare er pris som gjelder på jobber som dette. 


– Vi har gjort en slik omprofilering før, fra å være Norsk Gjenvinning til å bli Veolia Miljø og tilbake. Og vi vet at foliekvalitet gjelder. Det handler om limkvalitet og trykk-kvalitet. Det handler også om at vi ønsket å være trygg på gjennomføring, vi har tross alt 90 avdelinger rundt om i hele landet. 


Omprofileringen har foregått på våre lokasjoner rundt om i landet. Jeg bare ga Damslet en kontaktliste, og så tenkte jeg ikke mer på saken.»

Morten Frøid, Markedsdirektør

bottom of page