top of page
OM OSS / MILJØ OG SAMFUNN

Miljø og samfunn

Miljø cut.jpg

Vi innser at vi som individer og bedrift er del av samfunnet. Vi har et ønske om å ha et positivt fotprint i våre omgivelser både mht miljø, lokalsamfunn og egen bransje. Av den grunn engasjerer vi oss i mange prosjekter vi mener er positive for samfunnet. Her er noen eksempler;

 

  • Vi er godkjent som Lærlingebedrift og har avtale med attføringsbedriften Delta. Vi har ofte skoleelever og tiltakskandidater hos oss.

  • Damslet Skilt støtter massivt opp rundt lokale foreninger, skoler og idrettslag i distriktet som sponsor og støttespiller. Vi bruker et betydelig beløp på positive aktiviteter og tiltak for lokalmiljøet.

  • Vi jobber kontinuerlig med miljøvern og velger den miljøvennlige løsningen der det er mulig. Vi kan tilby miljøvennlige folier og produkter og vi jobber aktivt med kildesortering av vårt avfall. Vi er medlem av Grønt punkt og Retura.

  • Vi deltar aktiv i utvikling av egen bransje og gode produkter. Vi deltar i høringer og politiske fora (for eksempel innspill ifbm endringer i Plan og Bygningslovens TEK 17, Deltager i Norges Blinde Forbunds workshop for universell utforming, arbeid mot Norsk Standard og ISO). Vi har også innehatt sentrale verv i bransjen (styremedlem i Skilt og Dekor foreningen og styremedlem i bransjeforeningen 4Sign.

 

Miljøprofil:
Som en del av vårt samfunnsansvar jobber vi kontinuerlig med miljøvern. Vi etterstreber alltid å bruke de mest miljøvennlige produktene og vi gjennomfører revideringer og søker etter nye produkter ifbm produkt-datablad revidering hvert år. Helse-Miljø og Sikkerhet har høy fokus og preger alle våre valg. Vårt Helse, Miljø- og sikkerhetsarbeid er godt dokumentert og oppdatert.


Vi gjør ekstra tiltak for å sikre arbeidsmiljøet. Bedriften forurenser minimalt. Vi har avtale med Norsk Gjenvinning på avfallhåndteringen og er medlem av både Grønt Punkt og RENAS. Vi oppbevarer og sikrer det lille vi har av farligavfall på en god og forsvarlig måte.


Vi oppfordrer våre leverandører til å tilby miljøvennlige produkter og oppdaterer oss på nyheter og innovasjon. Våre hovedleverandører har miljøsertifisering etter ISO standardene. Vår hovedleverandør på folie Orafol er et sertifisert miljø selskap og produktene er fremstilt og behandlet i henhold til strenge miljø krav. Orafol tilbyr også miljøvennlige produkter (for eksempel Orajet 3174 pvc free film) som vi kan tilby våre kunder.


Retur av varer: Damslet Skilt kan være mottaker av gamle skilt som skal destrueres og gjenvinnes.


Dette håndteres gjennom vår avtale med Norsk gjenvinning og gjøres kostandsfritt (kun avfallsavgifter vil bli belastet kunde). Damslet Skilt har egne containere for metall og aluminium, oppbevaring og levering av lysstoffrør og el.avfall.

 

Retursystemet av utrangerte skilt går ut på å vurdere gjenbruk og evt. gjenvinne mest mulig av produktet. Triline skiltsystem er produsert av 100% gjenvinnbart rent materiale.

Avisartikkel - tok gull i bildekor
bottom of page