top of page

Ledelinjer

Ledelinjer på gulv med person
Universell utforming - ledelinjer 05
Universell utforming - ledelinjer 02
Universell utforming - ledelinjer 04
Universell utforming - ledelinjer 03

Snakker man om universell utforming kommer en sjeldent unna begrepet ledelinjer. Ofte snakker man da om såkalte kunstige taktile(følbare) ledelinjer som monteres i gulvet/gangbanen og som kan kjennes gjennom fottøy og med blindestokk.


Lovverket (bl.a. Plan- og bygningsloven) setter krav til at kommunikasjonsvei skal være lett å finne og orientere seg i. Nødvendig ledelinje må vurderes.


Det finnes 2 forskjellig typer ledelinjer;

  1. «Naturlige ledelinjer» er det man skal bestrebe å oppnå (dette er den foretrukne løsningen). En naturlig ledelinje kan oppnås ved at for eksempel gangsone er tydelig definert (belegget, lister, belysning, forskjellige materialer/teksturer (som for eksempel gress og asfalt ute)
     

  2. «Kunstige ledelinjer» er det man ofte betegner som ledelinjer. Dette er ofte etter-monterte elementer som brus/limes i gulvet. Elementene legges slik at de danner en helhetlig linje som er taktil og følbar både med blindestokk og gjennom fottøy. 

    Det er viktig at det er ryddige bevegelsessoner uten hindring på hver side av en kunstig ledelinje! Ledelinjer er ofte produsert i metall, stål, plast eller som gummimatter. Det produseres også både fliser og belegg med «innebygget» kunstig ledelinje.


Det er viktig at elementene tåler bruken, har riktig kontrast, tåler renhold/vedlikehold og ikke minst er sklisikre!


Vi har utviklet og har på lager flere type  gode løsninger. Vi hjelper deg å vurdere hva som er den riktige løsningen for ditt prosjekt/gulv. Ta kontakt! – så hjelper vi deg videre…

Lovhenvisning: PBL 12-6. 5H

bottom of page