top of page
OM OSS / KVALITET OG HMS

Kompetanse og kvalitet

Nærbilde av en som sveiser et rør

Med over 50 års erfaring, sentrale verv i bransjeforeninger og egen produksjon har vi opparbeidet oss en unik erfaring og kompetanse som vil komme deg som kunde til gode

Vi jobber aktivt med utvikling av egen bransje. Vi deltar i høringer og politiske fora (for eksempel ifbm. endringer i Plan og Bygningsloven TEK17, Norges Blindeforbund med universelle utforming og arbeid for Norsk Standard), dette sikrer at du kan være trygg på at skilt leveres etter gjeldene lovverk. Vi benytter materialer av høy kvalitet med lang levetid og minimalt vedlikehold. Vi bruker som standard 7-10 års kvalitet på våre folier og holdbare materiale som tåler utendørs bruk i Norsk klima.

Damslet Skilt er en innovativ og nyskapende produsent som vil kunne tilby produktnyheter og nye materialer og løsninger;- gjerne i samarbeid med deg som kunde. Vi har gjennom våre maskiner og kompetanse store muligheter for å kunne spesial-tilpasse spennende løsninger. Vi liker å bli utfordret! Vi har vunnet flere innovasjonspriser og er godkjent av Forskningsrådets Skattefunnsordning 2016-2020, blant annet for utvikling av universelt utformede skilt, skilt med lyd samt solcelleløsninger. 

Vi besitter kontroll på alle ledd i prosessen: befaring, design, prosjektering, rådgivning, skissetegning, produksjon og montering. Med stor grad av egenproduksjon kan vi både prioritere og arbeide ekstra for å sikre at leveringen foregår til avtalt tid og med stor leveringssikkerhet. 

Rådgivning og befaring

Utarbeider prosjektering og veifinningsstrategier, skiltplaner og dokumentasjon ihht. lovverket. 

Vi tilbyr miljøvennlige løsninger og materiale. Vi har avtale med Norsk Gjenvinning på avfallshåndtering, kildesortering og er medlem av både Grønt Punkt, Retura og RENAS. Vi er også mottakere av gamle skilt som skal destrueres og gjenvinnes. Blant annet er vårt Triline skiltsystem produsert av 100% gjennvinnbart rent materiale. Se "Miljø og samfunn" for mer info. 

Vi er en av landets fremste eksperter på universelle utforming av skilt, informasjon, veifinning, kollisjons-sikring, glassmarkering, taktile gulvmarkeringer (farefelt, oppmerksomhetsfelt og ledelinjer), taktile kart, skilt med lyd og trappesikring. 

Designere

Vi har grafiske designere som hjelper deg å tegne alt du måtte ønske. Fra vindusdekor.. utsmykning.. profilløsninger.. 

Produksjon

- Vi tilbyr web-shop løsninger til våre avtalekunder slik at standard produkter kan bestilles hele døgnet. 

- Solid økonomi og likviditet sikrer at vi kan håndtere store innkjøp og ha store lager av produkter som ofte kreves ifbm. større prosjekter. 

- Som medlem av Skandinavias bransjekjede 4Sign, har vi et stort nettverk av skiltprodusenter vi kan benytte ved behov for økt kapasitet eller force majore.

Montering

Vi har egne og faste innleide montører i hele Norge med god erfaring med foliering og montering av skilt. Vi sørger for sikker montering, evt. liftleie og samordning med elektriker. 

 

Vi har egen monteringshall for bildekor og biler leveres hit etter nærmere avtale. Nye biler kan også dekoreres hos forhandler før de tas i bruk, eller på egnet sted for kunden. Uteområdet og parkering er avsperret slik at materiell og kjøretøy er godt sikret. Ved større dekoreringsjobber/omprofilering kan vi påta full prosjektstyring. 

Reklamasjon

Når det kommer til reklamasjoner kan vi med hånden på hjertet heldigvis påstå at dette er noe vi opplever svært sjeldent. Allikevel er dette noe vi har stort fokus på,- og vi mener det er ytterst viktig å respondere godt og raskt på en reklamasjon. Våre gode garantiordninger vil ikke medføre krav til dokumentasjon fra kundens side, det kreves bare en skriftlig orientering (feks pr mail) og vi vil iverksette evt. utbedringer/endringer etter nærmere avtale med kunden. Vi har en vedtatt politikk om å ha høy prioritet på evt. reklamasjoner. Vi jobber etter NS-ISO 1002 ”Kvalitetsstyring, Kundetilfredshet, retningslinjer for organisasjoners behandling av klager”, samt etter veilederen til NS-EN ISO 9001 "Kvalitetsstyrings-system i små og mellomstore entreprenørbedrifter”. Vi følger også bransjens egne etiske regler (Skilt og Dekorforeningen).

bottom of page