OM OSS / KVALITET OG HMS

Kvalitet og HMS

Damslet skilt er opptatt av å levere høy kvalitet med lang levetid og minimalt vedlikehold. Vi tar alltid også med miljøhensyn når vi vurderer løsninger og materialer. Der det finnes miljøvennlige alternativer skal kunden få tilbud om å velge dette.

 

Vi benytter bare materialer og metoder som sikrer lang levetid, som reduserer risiko for skader og som er estestisk forsvarlig i forhold til det miljøet det skal monteres. Vi bruker som standard 7-10 års kvalitet på våre folier og holdbare materialer som tåler utendørs bruk i Norsk klima.


En av våre kunders største fordeler er at vi har stor grad av egenproduksjon. For
avtalekunder har vi også stor grad av lager. Det kan være feks folie i kundens farger, samt halvfabrikat eller ferdigvarer. Siden vi selv har kontroll på produksjonen kan vi også både prioritere og arbeide ekstra for å sikre at levering foregår til avtalt tid.


Firma besitter kontroll på alle ledd i prosessen fra befaring, skissetegning,
produksjon og montering og har således god kontroll og oversikt. Damslet Skilt er opptatt av at det skal være enkelt og lett å bestille skilt. Vi tilbyr derfor flere
løsninger til våre avtalekunder slik at innkjøp osv skal være så enkelt og trygt som mulig.


Vi tilbyr web-shop løsninger for våre avtalekunder slik at std. Produkter kan bestilles der til enhver tid (natt og dag). Vi er også behjelpelige med å lage prislister, skiltmanualer og bestillings-skjema om ønskelig.


Vi bistår også med befaring og besøk hos virksomheten dersom behov og ønske om dette.

 

Vi sørger også for at det sendes skisser, priser og skriftlige ordrebekreftelser til kunden før produksjon for å sikre at det ikke blir feil og mangler i leveringen.
Damslet Skilt vil til sine avtalekunder bistå med rådgivning og anbefalinger under
prosjektene. Vi kan også tilby å utarbeide skiltplaner, veifinningsstrategier og
dokumentasjon ihht lovverket mot vederlag.

 

Levering og reklamasjon:
Vi tror Damslet Skilt vil være en optimal leverandør av mange grunner:

  • Vi har egen produksjon og full kontroll på levering. Gir stor leveringssikkerhet (ikke avhengige av andre utenforstående parter)!

  • Vi har stort sentral-lager av flere typer produkter som feks Triline skiltsystemet, stolpeskilt, veiviserskilt, gatebukker osv. Dette sikrer meget rask levering.

  • Vi har et meget stort lager av folier, plast og metaller som sikrer rask produksjon og levering.

  • - Som produsent lokalisert ved E6 i Fredrikstad kommune ligger vi sentralt i Østfold og Østlandet. Vi kan stille opp med befaring, evt avklaringer/prøver og montering umiddelbart ved behov. Dette kan være spesielt viktig dersom noe skulle løsne, bli ødelagt ol.

  • - Solid økonomi og likviditet sikrer at vi kan håndtere store innkjøp og ha store lager av produkter noe som ofte kreves ifbm større byggeprosjekter)


Som medlem av Skandinavias bransjekjede 4Sign har vi et stort nettverk av skiltprodusenter vi kan benytte ved behov for økt kapasitet eller force majore her på skiltfabrikken (brann osv). Dette sikrer stor kapasitet og leveringssikkerhet for deg som kunde.


Innlevering og utlevering av varer: Dette avtales spesifikt for hver kunde slik at vi tilpasser oss kundens behov og ønsker mest mulig. Vi sikrer gode rutiner og kontroll på levering av varer gjennom vårt intern CRM-system Lime som følger ethvert prosjekt/ordre fra A til Å gjennom statusbeskrivelse (forespørsel, tilbud sendt, til skisse, til godkjenning, til produksjon, til montering, klart til henting/levering, til fakturering og fullført) gjennom hele vår prosess.

 

Vi har egen monteringshall for bildekor og biler kan leveres hit etter nærmere avtale. Uteområdet vårt er også avsperret slik at evt materiell og kjøretøy er godt sikret. Montering kan avtales og evt timeinnkallinger sendes. Når varen
er ferdig ringer vi kontaktperson /sender sms eller mail. Nye biler kan også dekoreres ute hos bilforhandler før de tas i bruk, eller dekorering kan avtales utført på egnet sted hos kunde. Ved større dekoreringsjobber/omprofileringsjobber kan vi påta oss full prosjektstyring og håndtere både innkalling av biler, kontakt med sjåfører, klargjøring til produksjon osv.

 

Varelevering: ved levering av varer vil dette normal utføres dagen etter at varen er ferdigstilt. Kjøres ikke varen ut med våre egne biler har vi varelevering gjennom Bring hver tirsdag og torsdag hos oss med levering ofte dagen etter.

Når det kommer til reklamasjoner kan vi med hånden på hjertet heldigvis påstå at dette er noe vi opplever svært sjeldent. Allikevel er dette noe vi har stort fokus på,- og vi mener det er ytterst viktig å respondere godt og raskt på en reklamasjon. Våre gode garantiordninger vil ikke medføre krav til dokumentasjon fra kundens side,-det kreves bare en skriftlig orientering (feks pr mail) og vi vil iverksette evt. utbedringer/endringer etter nærmere avtale med kunden. Vi har en vedtatt politikk om å ha høy prioritet på evt. reklamasjoner. Vi jobber etter NS-ISO 1002 ”Kvalitetsstyring, Kundetilfredshet, retningslinjer for organisasjoners behandling av klager”, samt etter veilederen til NS-EN ISO 9001 ”Kvalitetsstyrings-system i små og mellomstore entreprenørbedrifter”. Vi følger også bransjens egne etiske regler (Skilt og Dekorforeningen).

 

Damslet Skilt as er en av landets fremste eksperter på universell utforming av skilt, informasjon og veifinning. Vi bistår med rådgivning, prosjektering og kompetanse, grafisk arbeid og produserer skilt med universell utforming samt kollisjons-sikring, glassmarkering, taktile gulvmarkeringer (farefelt, oppmerksomhetsfelt, ledelinjer), taktile kart og trappesikring.

 

Firma har innehatt sentrale verv i bransjeforeninger (Skilt og Dekor Foreningen og 4Sign Skandinavia). Damslet Skilt jobber svært aktiv i bransjen og har bidratt til godkjent offentlig utdannelse og arbeidet med lovgivning og etiske regler mot egen bransje. Damslet Skilt er en del av Skandinavias ledende bransjekjede 4Sign Norden AB (for mer info om 4 Sign se www.4sign.se).

Damslet Skilt ønsker å ta et stort samfunnsansvar og har bla et formelt samarbeid med attføringsbedriften Delta Gruppen i Sarpsborg. Vi har gjennom årene hatt opplæring og utplassering av mange kandidater. Samarbeidet med Delta Grruppen inkluderer også opplæring og gjesteproduksjon. Damslet Skilt er godkjent som lærlingebedrift og vi tar jevnlig inn skoleelever på praksis/utplassering.


Damslet Skilt støtter massivt opp rundt lokale foreninger, skoler og idrettslag i distriktet som sponsor og støttespiller. Vi bruker et betydelig beløp (ca 2% av omsetningen) på positive aktiviteter og tiltak for lokalmiljøet.


Firmaet ble etablert i 1969 og er drevet som et familieforetak. Vi er trolig det første firmaet i Norge som startet med folieskjæring. Den gang ble dekor skåret ut for hånd,- gjerne ved hjelp av overhead og skalpell. Etter hvert kom datamaskiner med roterende kniver og vi var stolte av å kunne tilby hele 6-7 skrifttyper.

4 Sign

KONTAKT OSS:
Damslet Skilt AS
Sundløkkaveien 79
1659 Torp (Årum)


Telefon: 69 35 21 00
post@damslet-skilt.no
www.damslet-skilt.no