top of page
PRODUKTER / UNIVERSELL UTFORMING OVERSIKTSKART UUTB

Oversiktskart UUTB

Oversiktskart UUTB med universell utforming for Askim ungdomsskole
Universell utforming - oversiktskart UUTB 04
Universell utforming - oversiktskart UUTB 05
Universell utforming - oversiktskart UUTB 03

Et viktig hjelpemiddel for god orientering i et større bygg er et godt oversiktskart/orienteringstavle.


Plan- og bygningsloven og Norsk standard setter krav til slike tavler og at de skal kunne leses og forståes av flest mulig. Disse skiltene er et viktig hjelpemiddel også for svaksynte og blinde og skal derfor utføres universelt utformet med taktil (følbar) tekst/symbol og braille (blindskrift).


Vi har god kompetanse på både utforming av et godt kart, et stort utvalg materialer og farger og god kompetanse på produksjon av skilte universelt utformede orienteringskart. Det er mange ting en bør tenke på når en utformer et slik kart dersom det skal fungere optimalt.

 

Ta kontakt! – Vi hjelper deg videre….

bottom of page